1. Thiết kế chi chít chữ

2. Không thực hiện diecut trước khi thi công

3. Sai lầm khi chọn chất liệu decal quảng cáo.

4. Không check màu in thực tế trước khi thi công

5. Quảng cáo số lượng xe cực ít chạy thời gian dài thay vì quảng cáo nhiều trong thời gian ngắn